Članek
ZASAVSKI RAZVOJNI FORUM
Objavljeno Jun 07, 2024

Zagorje ob Savi, 6. junij 2024 – Predsednik Državnega sveta RS Marko Lotrič, podpredsednik Državnega sveta RS Matjaž Švagan in sekretarka Državnega sveta RS dr. Monika Kirbiš Rojs so se udeležili Zasavskega razvojnega foruma, ki je potekal pod naslovom Kako bo denar iz sklada za pravični prehod poganjal regijski razvoj.

V pozdravnem nagovoru je predsednik DS RS Marko Lotrič izrekel pohvalo županu Občine Zagorje ob Savi, podpredsedniku Državnega sveta Matjažu Švaganu in njegovi ekipi, da je znotraj Programa za izvajanje kohezijske politike 2021-2027 iz Sklada za pravični prehod uspela zagotoviti precejšnjo kvoto evropskih sredstev za Zagorje. Skupaj je bilo v Zasavju v zadnjih nekaj letih za okoli 70 milijonov evrov investicij.

Izpostavil je pomen Centra za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije, ki predstavlja prvo javno raziskovalno organizacijo v regiji in bo omogočil odprtje 30 delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Spregovoril je tudi o pomenu projekta Mesto Akrobatov, ki predstavlja pomemben korak na poti tehnološkega razvoja v Zasavju in Sloveniji. »Partnerja projekta, Dewesoft in Katapult, sta z zasnovo tehnološkega parka v Trbovljah, vzpostavila primer dobre, razvojne prakse prihodnosti. Prostor, ki bo različnim podjetjem omogočal rabo skupne infrastrukture, bo tudi mladim podjetjem omogočil, da se osredotočijo na razvoj idej ter produktov in si s tem povečajo možnost za uspeh,« je poudaril in pozdravil povezovanje tehnološkega parka z nacionalnimi in lokalnimi izobraževalnimi ustanovami na eni in z gospodarstvom na drugi strani.

»Projekti, kot sta Mesto akrobatov in Center DUBT, pa tudi podjetja, kot so Eti Elektroelement, Steklarna Hrastnik, Skitti, Herz in drugi nudijo priložnost za zaposlovanje visoko usposobljenih kadrov, mladih talentov tudi v krajih izven Ljubljane. Napori, usmerjeni k ustvarjanju pogojev za mala in srednja inovativna podjetja in osveščanju pomena, da ta podjetja nastajajo in uspešno delujejo v domači regiji, prispevajo k ekonomski blaginji regije pa tudi k tako zelo potrebni decentralizaciji, za katero si s projektom pokrajin prizadeva tudi Državni svet,« je sklenil.

V nadaljevanju je predsednik Državnega sveta sodeloval na okrogli mizi o gradnji ceste Hrastnik – Zidani most, na kateri je poudaril pomen ustrezne cestne infrastrukture, ki pripomore k boljši mobilnosti ljudi, prispeva k varnosti udeležencev v prometu, prepreči odliv perspektivnega kadra iz regije ter omogoča gospodarstvu konkurenčno poslovno okolje. Podeželje se bo razvijalo in ostalo poseljeno le, če bo zagotovljena dobra primarna infrastruktura, v nasprotnem primeru se bo Slovenija še bolj centralizirala, je poudaril predsednik Državnega sveta, ki si prizadeva za uvedbo druge ravni lokalne samouprave, pokrajin. Ta bi po njegovem mnenju tudi okrepila medregijsko sodelovanje.

Foto: dr. Monika Kirbiš Rojs.

#drzavnisvet #ljubljana #Ajdovščina #Ankaran #Apače #Beltinci #Benedikt #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brezovica #Brežice #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #Cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #Divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolPriLjubljani #DolenjskeToplice #Domžale #Dornava #Dravograd #Duplek #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grad #Grosuplje #Hajdina #Hodoš #Horjul #HočeSlivnica #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #Izola #Jesenice #Jezersko #Juršinci #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kobarid #Kobilje #Komen #Komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kočevje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #Lenart #Lendava #Litija #Ljubno #Ljutomer #LogDragomer #Logatec #LovrencNaPohorju #LoškaDolina #LoškiPotok #Lukovica #Luče #Majšperk #Makole #Maribor #Markovci #Medvode #Mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju #MirenKostanjevica #Mirna #MirnaPeč #Mislinja #MokronogTrebelno #MoravskeToplice #Moravče #Mozirje #MurskaSobota #Muta #Naklo #Nazarje #NovaGorica #NovoMesto #Odranci #Oplotnica #Ormož #Osilnica #Pesnica #Piran #Pivka #Podlehnik #Podvelka #Podčetrtek #Poljčane #Polzela #Postojna #Prebold #Preddvor #Prevalje #Ptuj #Puconci #Radenci #Radeče #RadljeObDravi #Radovljica #RavneNaKoroškem #Razkrižje #RačeFram #RenčeVogrsko #RečicaObSavinji #Ribnica #RibnicaNaPohorju #Rogatec #RogaškaSlatina #Rogašovci #Ruše #SelnicaObDravi #Semič #Sevnica #Sežana #SlovenjGradec #SlovenskaBistrica #SlovenskeKonjice #Sodražica #Solčava #SrediščeObDravi #Starše #Straža #SvetaAna #SvetaTrojicaVSlovenskihGoricah #SvetiAndražVSlovenskihGoricah #SvetiJurijObŠčavnici #SvetiJurijVSlovenskihGoricah #SvetiTomaž #Šalovci #ŠempeterVrtojba #Šentilj #Šentjernej #Šentjur #Šentrupert #Šenčur #Škocjan #ŠkofjaLoka #Škofljica #ŠmarjePriJelšah #ŠmarješkeToplice #ŠmartnoObPaki #ŠmartnoPriLitiji #Šoštanj #Štore #Tabor #Tišina #Tolmin #Trbovlje #Trebnje #TrnovskaVas #Trzin #Tržič #Turnišče #Velenje #VelikaPolana #VelikeLašče #Veržej #Videm #Vipava #Vitanje #Vodice #Vojnik #Vransko #Vrhnika #Vuzenica #ZagorjeObSavi #Zavrč #Zreče #Žalec #Železniki #Žetale #Žiri #Žirovnica #Žužemberk #MarkoLotrič #MatjažŠvagan #MonikaKirbišRojs #ZasavskiForum #PravičniPrehod #KohezijskaPolitika #BrezogljičneTehnologije #MestoAkrobatov #TehnološkiPark #gospodarstvo #aktualno