Članek
28. SEJA KOMISIJE ZA SOCIALNO VARSTVO, DELO, ZDRAVSTVO IN INVALIDE
Objavljeno Jun 06, 2024

Ljubljana, 6. junij 2024 - Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide se je na 28. seji, po potrditvi predlogov zapisnikov 26. in 27. seje komisije, v okviru 2. točke dnevnega reda seznanila z Zaključki Posveta o dolgotrajni oskrbi - Med politiko in izvajalci ter uporabniki in svojci, ki ga je komisija organizirala 6. maja 2024, na pobudo Socialne zbornice Slovenije, Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije, Skupnosti varstveno delovnih centrov Slovenije, Skupnosti organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije ter Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo.

Namen posveta je bil celovit pregled aktualnega stanja na področju uvajanja novega sistema dolgotrajne oskrbe, s ciljem iskanja rešitev za prepoznane težave z njegovim uvajanjem v praksi. Posvet sva so-vodila predsednik komisije Danijel Kastelic in podpredsednica komisije Monika Ažman.

V zaključkih posveta, ki so pripravljeni na podlagi predstavitev in razprave na posvetu, se poziva k takojšnji pripravi nujnih sprememb in dopolnitev Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1) ter pripadajočih podzakonskih aktov. V slednje je treba nujno v čim večji meri vključiti stroko s področja socialnega varstva in zdravstvene nege in vse tiste, ki bodo zakonodajo dejansko izvajali. Oni namreč najbolje poznajo svoje področje dela in njegove realne omejitve.

Po oceni udeležencev posveta je nujno zagotoviti tudi pravočasno in kakovostno izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe ter zmanjšati trenutno zaznana tveganja glede izvajanja in gospodarnega upravljanja s sredstvi obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Pozvano je bilo tudi k zagotovitvi dejansko dostopne, uporabne, kakovostne in varne dolgotrajne oskrbe ter k izvajanju t. i. integriranih storitev dolgotrajne oskrbe, na podlagi povezovanja različnih strok in vladnih resorjev.

V zaključkih je izpostavljeno tudi vprašanje financiranja dolgotrajne oskrbe, kjer državo čaka velik izziv, saj v Sloveniji precej zastajamo za najbolj razvitimi državami, kjer za to področje namenijo tudi do 4 % svojih proračunov. V Sloveniji se trenutno za področje dolgotrajne oskrbe iz proračuna namenja zgolj 1 % sredstev.

Ocenjeno je bilo tudi, da je povezovanje na vseh nivojih ključ do uspeha, zato je bilo pozvano k aktivaciji posebne nacionalne koordinacijske skupine, ki naj skrbi za to, da bo do začetka 2025 vse nared za to, da sistem, ki je uzakonjen, dejansko zaživi v praksi. Temu sledi tudi poziv k medresorskemu usklajevanju in koordinaciji nalog različnih poklicnih profilov, ki naj bi bili vključeni v dolgotrajno oskrbo na domu, na podlagi priprave načrta dolgotrajne oskrbe pod vodstvom patronažne medicinske sestre in v sodelovanju z osebnim zdravnikom uporabnika dolgotrajne oskrbe.

Tudi brez dobro delujočih vstopnih točk v sistem (delovale bodo v okviru centrov za socialno delo) slednji ne bo mogel delovati, zato jim je treba zagotoviti ustrezne pogoje dela, tako glede kadrov kot delovnih sredstev. Predvsem pa poenostaviti postopke, da bodo po meri človeka in da bo dolgotrajna oskrba predstavljala storitev in ne upravni postopek. Izboljšati bi bilo treba tudi položaj oskrbovalcev družinskih članov, jih bolj aktivno vključevati v pripravo načrtov za njihovo izobraževanje ter razmisliti o tem, da bi se navedeni status lahko dodelilo tudi upokojencem.

V zaključkih posveta je posebej izpostavljena tudi človeška plat sistema. Dolgotrajna oskrba mora namreč biti po meri človeka, zato se mora krepiti storitve v skupnosti, pri tem pa ustrezno podporo omogočati tudi lokalnim skupnostim, ki se jih mora nujno aktivno vključevati v iskanje rešitev. Zaključke posveta zaokroža misel dr. Jane Mali s Fakultete za socialno delo - da je sistem dolgotrajne oskrbe treba razumeti tudi kot priložnost za spodbujanje praks medsebojnega sožitja ljudi, sočutja med ljudmi in že davno pozabljenih vrednot človeštva, ki nam omogočajo razvoj in obstoj.

V okviru 3. točke dnevnega reda je bila sprejeta odločitev o so-organizaciji posveta Mobilnost in spletna dostopnost za invalide in starejše - povezovanje znanj in izkušenj za vključujočo družbo. Posvet bo Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide soorganizirala skupaj z Geodetskim inštitutom Slovenije ter Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije v ponedeljek, 14. oktobra 2024, ob 11.30 uri v dvorani Državnega sveta.

Foto in video: Benjamin Beci/DS.

#drzavnisvet #ljubljana #Ajdovščina #Ankaran #Apače #Beltinci #Benedikt #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brezovica #Brežice #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #Cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #Divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolPriLjubljani #DolenjskeToplice #Domžale #Dornava #Dravograd #Duplek #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grad #Grosuplje #Hajdina #Hodoš #Horjul #HočeSlivnica #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #Izola #Jesenice #Jezersko #Juršinci #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kobarid #Kobilje #Komen #Komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kočevje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #Lenart #Lendava #Litija #Ljubno #Ljutomer #LogDragomer #Logatec #LovrencNaPohorju #LoškaDolina #LoškiPotok #Lukovica #Luče #Majšperk #Makole #Maribor #Markovci #Medvode #Mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju #MirenKostanjevica #Mirna #MirnaPeč #Mislinja #MokronogTrebelno #MoravskeToplice #Moravče #Mozirje #MurskaSobota #Muta #Naklo #Nazarje #NovaGorica #NovoMesto #Odranci #Oplotnica #Ormož #Osilnica #Pesnica #Piran #Pivka #Podlehnik #Podvelka #Podčetrtek #Poljčane #Polzela #Postojna #Prebold #Preddvor #Prevalje #Ptuj #Puconci #Radenci #Radeče #RadljeObDravi #Radovljica #RavneNaKoroškem #Razkrižje #RačeFram #RenčeVogrsko #RečicaObSavinji #Ribnica #RibnicaNaPohorju #Rogatec #RogaškaSlatina #Rogašovci #Ruše #SelnicaObDravi #Semič #Sevnica #Sežana #SlovenjGradec #SlovenskaBistrica #SlovenskeKonjice #Sodražica #Solčava #SrediščeObDravi #Starše #Straža #SvetaAna #SvetaTrojicaVSlovenskihGoricah #SvetiAndražVSlovenskihGoricah #SvetiJurijObŠčavnici #SvetiJurijVSlovenskihGoricah #SvetiTomaž #Šalovci #ŠempeterVrtojba #Šentilj #Šentjernej #Šentjur #Šentrupert #Šenčur #Škocjan #ŠkofjaLoka #Škofljica #ŠmarjePriJelšah #ŠmarješkeToplice #ŠmartnoObPaki #ŠmartnoPriLitiji #Šoštanj #Štore #Tabor #Tišina #Tolmin #Trbovlje #Trebnje #TrnovskaVas #Trzin #Tržič #Turnišče #Velenje #VelikaPolana #VelikeLašče #Veržej #Videm #Vipava #Vitanje #Vodice #Vojnik #Vransko #Vrhnika #Vuzenica #ZagorjeObSavi #Zavrč #Zreče #Žalec #Železniki #Žetale #Žiri #Žirovnica #Žužemberk #Ljubljana #KomisijaZaSocialnoVarstvo #ZaključkiPosveta #SocialnaZbornicaSlovenije #DanijelKastelic #MonikaAžman #ZDOsk1 #NacionalnaKoordinacijskaSkupina #DolgotrajnaOskrba #Proračun #KomisijaSocialnoVarstvo #invalidi #Zdravstvo