Članek
SPLETNI POSVET IZZIVI PODEŽELJA GLEDE VZPOSTAVITVE NOVEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE PODEŽELJA
Objavljeno May 07, 2024

Ljubljana, 7. maj 2024 – Predsednik Državnega sveta Marko Lotrič se je udeležil spletnega posveta Izzivi podeželja glede vzpostavitve novega magistrskega študijskega programa Upravljanje podeželja Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto in prenove visokošolskega strokovnega študijskega programa.

V uvodnem nagovoru je spomnil, da se je v dvorani Državnega sveta v soorganizaciji Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino ter Konzorcija biotehniških šol Slovenije nedavno odvil posvet z naslovom Strategija razvoja biotehniškega izobraževanja in usposabljanja. Na posvetu je bila izpostavljena nujnost posodobitve strategije, sprejete leta 2006. Udeleženci posveta so se strinjali, da so biotehniške šole ključne za strokovno izobraževanje in usposabljanje mladih, ki se bodo v prihodnosti ukvarjali z biotehniškimi poklici. Izpostavljeno je bilo, da šole za kakovostno izobraževanje in usposabljanje potrebujejo dovolj kmetijskih in gozdnih zemljišč in sodobno opremo, kar terja ustrezna investicijska vlaganja in primeren kader. Le tako bodo lahko biotehniške šole na podlagi poslanstva, vizije in dolgoročnih strateških ciljev sledile novim razvojnim trendom, pospešile razvoj trajnostnih, podjetnostih in digitalnih kompetenc, se še bolj specializirale za posamezna področja in povečale izmenjavo med dijaki in študenti.

»Današnji posvet, ki se osredotoča na vzpostavitev novega magistrskega študijskega programa s področja upravljanja podeželja, naslavlja izzive na naslednji ravni,« je dejal in poudaril, da se podeželje, kot temelj naravne in kulturne dediščine, sooča z mnogimi kompleksnimi izzivi, ki za reševanje zahtevajo inovativne in trajnostne pristope. »V tem kontekstu vidim tudi doprinos razmisleka o uvedbi novega magistrskega programa, ki prihodnji generaciji strokovnjakov lahko omogoči boljše razumevanje kompleksnosti in dinamike podeželskih območij ter razvoj inovativnih pristopov za trajnostno upravljanje s temi, za prehransko oskrbo naroda ključnimi območji,« je sklenil.

Spomnil je tudi na dolgoletna prizadevanja za ustanovitev javne univerze v Novem mestu, ki segajo v devetdeseta leta prejšnjega stoletja, in izrazil prepričanje, da bi javna univerza Novo mesto uspešno povezala v regiji delujoče visokošolske zavode in ustanove, ki so v preteklih letih oblikovali kakovostne, vsebinsko raznolike izobraževalne in znanstveno-razvojne programe in bi s tem pripomogla tudi k nadaljnjemu razvoju uspešnega regijskega gospodarstva in kmetijstva.

#Ajdovščina #Ankaran #Apače #Beltinci #Benedikt #BiotehniškoIzobraževanje #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brežice #Brezovica #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #Cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #DigitalneKompetence #Divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolenjskeToplice #DolPriLjubljani #Domžale #Dornava #Dravograd #DržavniSvet #drzavnisvet #Duplek #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grad #GrmNovoMesto #Grosuplje #Hajdina #HočeSlivnica #Hodoš #Horjul #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #izobraževanje #Izola #Jesenice #Jezersko #Juršinci #KakovostnoIzobraževanje #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kmetijstvo #Kobarid #Kobilje #Kočevje #Komen #Komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #Lenart #Lendava #Litija #ljubljana #Ljubno #Ljutomer #Logatec #LogDragomer #LoškaDolina #LoškiPotok #LovrencNaPohorju #Luče #Lukovica #Majšperk #Makole #Maribor #MarkoLotrič #Markovci #Medvode #Mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju #MirenKostanjevica #Mirna #MirnaPeč #Mislinja #MokronogTrebelno #Moravče #MoravskeToplice #Mozirje #MurskaSobota #Muta #Naklo #Nazarje #NovaGorica #NovoMesto #Odranci #Oplotnica #Ormož #Osilnica #Pesnica #Piran #Pivka #Podčetrtek #Podlehnik #Podvelka #Poljčane #Polzela #Postojna #Prebold #Preddvor #Prevalje #Ptuj #Puconci #RačeFram #Radeče #Radenci #RadljeObDravi #Radovljica #RavneNaKoroškem #Razkrižje #RečicaObSavinji #RegijskoGospodarstvo #RenčeVogrsko #Ribnica #RibnicaNaPohorju #RogaškaSlatina #Rogašovci #Rogatec #Ruše #Šalovci #SelnicaObDravi #Semič #ŠempeterVrtojba #Šenčur #Šentilj #Šentjernej #Šentjur #Šentrupert #Sevnica #Sežana #Škocjan #ŠkofjaLoka #Škofljica #SlovenjGradec #SlovenskaBistrica #SlovenskeKonjice #ŠmarjePriJelšah #ŠmarješkeToplice #ŠmartnoObPaki #ŠmartnoPriLitiji #Sodražica #Solčava #Šoštanj #SrediščeObDravi #Starše #Štore #Straža #SvetaAna #SvetaTrojicaVSlovenskihGoricah #SvetiAndražVSlovenskihGoricah #SvetiJurijObŠčavnici #SvetiJurijVSlovenskihGoricah #SvetiTomaž #Tabor #Tišina #Tolmin #TrajnostniRazvoj #Trbovlje #Trebnje #TrnovskaVas #Tržič #Trzin #Turnišče #Velenje #VelikaPolana #VelikeLašče #Veržej #Videm #Vipava #Vitanje #Vodice #Vojnik #Vransko #Vrhnika #Vuzenica #ZagorjeObSavi #Žalec #Zavrč #Železniki #Žetale #Žiri #Žirovnica #Zreče #Žužemberk #aktualno