Članek
NA 19. SEJI KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO O ZAKASNITVAH PRI IZPLAČILIH KMETIJSKIH PODPOR
Objavljeno Apr 17, 2024

Ljubljana, 17. april 2024 - Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je na pobudo državne svetnice Jasmine Opec Vöröš na 19. seji, ki je potekala v prostorih Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, seznanila z razlogi kasnejših izplačil kmetijskih podpor glede na prejšnja leta.

Slovenski kmetje se soočajo s številnimi tveganji in z negotovostjo, ki jo povzročajo različni škodni dogodki, povezani z ekstremnimi vremenskimi pojavi, naravnimi nesrečami, boleznimi in podobno. Tveganja so povezana tudi z nestabilnim tržnim okoljem, katerega posledica so nepredvidljive in nihajoče cene ter negotova prodaja. Kmetje so v zadnjem času utrpeli številne škodne dogodke, ki so pomenili izpad njihovega prihodka, sočasno pa so se povečale cene semen, gnojila in ostalih surovin veliko bolj, kot so se povečale prodajne cene kmetijskih pridelkov. Vse to so razlogi, zaradi katerih so kmetijske podpore izjemno pomemben ukrep kmetijske politike, saj kmetje s temi sredstvi kupijo semena, gnojila in sredstva za varstvo rastlin ter vse drugo, kar potrebujejo za kmetovanje.

Da bi ukrepi kmetijske politike resnično dosegli svoj namen, je pomembno, da so izvedeni pravočasno in da njihova prepozna realizacija ne poslabša situacije, ki naj bi jo prvotno ti ukrepi urejali. Komisija je izpostavila, da v nasprotju s preteklo prakso izplačevanje kmetijskih podpor za leto 2023 poteka z zamikom, kar številnim kmetom povzroča socialno stisko, težave pri nabavi materiala in surovin za kmetijsko dejavnost, številni so morali najeti tudi kredite.

Kot je bilo pojasnjeno, je razlog za nekoliko kasnejša izplačila v pozno sprejetem Strateškem načrtu Skupne kmetijske politike 2023-2027, poleg tega pa je Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja prešla na nov informacijski sistem, kar terja ustrezne tehnološke in informacijske posodobitve, vzpostavljen pa je bil tudi nov sistem za spremljanje površin SOPOTNIK. Komisija se je seznanila, da so na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja v decembru 2023 pričeli z izplačili OMD (območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost), kjer je izplačanih 98 % vseh zahtevkov. Trenutno so v zadnji fazi izplačevanja. Izplačila za neposredna plačila z začasnimi odločbami so se pričela v drugi polovici februarja 2024 in do danes je bilo izplačanih že 98,5 % vseh zahtevkov. Z izplačili bodo zaključili v juniju 2024. V maju in juniju 2024 predvidevajo tudi realizacijo izplačil za preostale intervencije, to so KOPOP (kmetijsko-okoljska-podnebna plačila), DŽ (dobrobit živali) in EK (ekološko kmetovanje).

Komisija je po opravljeni razpravi sprejela sklepe, v katerih med drugim poziva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da skupaj z Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja ter ostalimi deležniki v sistemu priprave in obravnave vlog poišče izboljšave sistema s ciljem, da bi kmetje dobili izplačilo čim prej. Komisija je predlagala, da Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja na svoji spletni strani tedensko objavlja podatke o številu še nerešenih vlog po posameznih ukrepih za leto 2023 in ostale informacije ter pojasnila glede izplačil. Komisija je pozvala, naj se zagotovi, da bodo informacije dostopne tudi preko tradicionalnih medijev, kot so tiskana kmečka glasila, saj starejša populacija kmetov ne zna ali ne more uporabljati elektronskih medijev.

Foto: Eva Obreza Modic/DS.

#Ajdovščina #Ankaran #Apače #Beltinci #Benedikt #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brežice #Brezovica #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #Cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #Divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolenjskeToplice #DolPriLjubljani #Domžale #Dornava #Dravograd #drzavnisvet #Duplek #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grad #Grosuplje #Hajdina #HočeSlivnica #Hodoš #Horjul #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #Izola #Jesenice #Jezersko #Juršinci #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kmetijstvo #Kobarid #Kobilje #Kočevje #Komen #Komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #Lenart #Lendava #Litija #ljubljana #Ljubno #Ljutomer #Logatec #LogDragomer #LoškaDolina #LoškiPotok #LovrencNaPohorju #Luče #Lukovica #Majšperk #Makole #Maribor #Markovci #Medvode #Mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju #MirenKostanjevica #Mirna #MirnaPeč #Mislinja #MokronogTrebelno #Moravče #MoravskeToplice #Mozirje #MurskaSobota #Muta #Naklo #Nazarje #NovaGorica #NovoMesto #Odranci #Oplotnica #Ormož #Osilnica #Pesnica #Piran #Pivka #Podčetrtek #Podlehnik #Podvelka #Poljčane #Polzela #Postojna #Prebold #Preddvor #Prevalje #Ptuj #Puconci #RačeFram #Radeče #Radenci #RadljeObDravi #Radovljica #RavneNaKoroškem #Razkrižje #RečicaObSavinji #RenčeVogrsko #Ribnica #RibnicaNaPohorju #RogaškaSlatina #Rogašovci #Rogatec #Ruše #Šalovci #SelnicaObDravi #Semič #ŠempeterVrtojba #Šenčur #Šentilj #Šentjernej #Šentjur #Šentrupert #Sevnica #Sežana #Škocjan #ŠkofjaLoka #Škofljica #SlovenjGradec #SlovenskaBistrica #SlovenskeKonjice #ŠmarjePriJelšah #ŠmarješkeToplice #ŠmartnoObPaki #ŠmartnoPriLitiji #Sodražica #Solčava #Šoštanj #SrediščeObDravi #Starše #Štore #Straža #SvetaAna #SvetaTrojicaVSlovenskihGoricah #SvetiAndražVSlovenskihGoricah #SvetiJurijObŠčavnici #SvetiJurijVSlovenskihGoricah #SvetiTomaž #Tabor #Tišina #Tolmin #Trbovlje #Trebnje #TrnovskaVas #Tržič #Trzin #Turnišče #Velenje #VelikaPolana #VelikeLašče #Veržej #Videm #Vipava #Vitanje #Vodice #Vojnik #Vransko #Vrhnika #Vuzenica #ZagorjeObSavi #Žalec #Zavrč #Železniki #Žetale #Žiri #Žirovnica #Zreče #Žužemberk #kmetijstvo #aktualno