Članek
30-LETNICA REFORME LOKALNE SAMOUPRAVE
Objavljeno Apr 17, 2024

Brdo pri Kranju, 17. april 2024 - Predsednik Državnega sveta Marko Lotrič in državni svetniki Peter Dermol, Ivan Meglič, mag. Elena Zavadlav Ušaj, Dejan Crnek, Milan Ozimič in Igor Marentič so se udeležili slavnostne prireditve, ki jo je ob 30-letnici reforme lokalne samouprave (sprejetja temeljne zakonodaje s področja sistema, financiranja, volitev in ustanovitve občin) priredilo Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije s častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar.

Predsednik Državnega sveta Marko Lotrič je v nagovoru županj in županov slovenskih občin, vodij občinskih uprav, predsednikov reprezentativnih združenj občin, državnih svetnikov, poslank in poslancev v Državnem zboru, članov delegacij v Odboru regij Evropske unije in Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope ter ostalih prisotnih poudaril, da sta bila sprejem Zakona o lokalni samoupravi, decembra 1993, in reforma, ki je sprejemu zakona sledila, drugi najpomembnejši projekt za razvoj naše države po plebiscitu in osamosvojitvi Slovenije.

Spomnil je, da si Državni svet že drugi mandat prizadeva za uresničitev ustavne določbe oziroma uveljavitev druge ravni lokalne samouprave, ki bi pripomogla k decentralizaciji, boljšemu koriščenju evropskih sredstev, hitrejšemu in bolj sistematičnemu umeščanju prostor in uspešnejšo izvedbo projektov, ki bi odgovarjali na zahteve lokalnega prebivalstva. »Ta razvojni moment moramo izkoristiti v času, ko je Slovenija še neto prejemnica evropskih sredstev,« je dejal.

Povzel je glavne zaključke posveta o finančni avtonomiji občin, ki se je v organizaciji Državnega sveta, Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije odvil ta ponedeljek, kjer je bilo ponovno poudarjeno, da mora biti cilj načina in višine financiranja občin državljankam in državljanom zagotoviti enake možnosti za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov ne glede na to, v kateri občini prebivajo. »Slovenija je med drugim tudi kot podpisnica Evropske listine lokalne samouprave zavezana k spoštovanju načela finančne avtonomije lokalne samouprave, ki občinam zagotavlja čim večji delež lastnih prihodkov in čim manjšo odvisnost od državnega proračuna. Lokalne skupnosti so in morajo biti enakopraven partner državi, da se bodo tudi v prihodnje javne zadeve lokalnega pomena lahko izvajale čim bližje lokalnemu prebivalstvu,« je poudaril in pozval, da se posebno pozornost nameni obmejnim in podeželskim občinam.

Ob koncu se je županjam in županom zahvalil za trud in vztrajnost preteklih 30 let in jim zaželel veliko poguma in odločnosti tudi v prihodnje.


Foto: Benjamin Beci/DS.

#drzavnisvet #ljubljana #Ajdovščina #Ankaran #Apače #Beltinci #Benedikt #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brezovica #Brežice #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #Cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #Divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolPriLjubljani #DolenjskeToplice #Domžale #Dornava #Dravograd #Duplek #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grad #Grosuplje #Hajdina #Hodoš #Horjul #HočeSlivnica #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #Izola #Jesenice #Jezersko #Juršinci #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kobarid #Kobilje #Komen #Komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kočevje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #Lenart #Lendava #Litija #Ljubno #Ljutomer #LogDragomer #Logatec #LovrencNaPohorju #LoškaDolina #LoškiPotok #Lukovica #Luče #Majšperk #Makole #Maribor #Markovci #Medvode #Mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju #MirenKostanjevica #Mirna #MirnaPeč #Mislinja #MokronogTrebelno #MoravskeToplice #Moravče #Mozirje #MurskaSobota #Muta #Naklo #Nazarje #NovaGorica #NovoMesto #Odranci #Oplotnica #Ormož #Osilnica #Pesnica #Piran #Pivka #Podlehnik #Podvelka #Podčetrtek #Poljčane #Polzela #Postojna #Prebold #Preddvor #Prevalje #Ptuj #Puconci #Radenci #Radeče #RadljeObDravi #Radovljica #RavneNaKoroškem #Razkrižje #RačeFram #RenčeVogrsko #RečicaObSavinji #Ribnica #RibnicaNaPohorju #Rogatec #RogaškaSlatina #Rogašovci #Ruše #SelnicaObDravi #Semič #Sevnica #Sežana #SlovenjGradec #SlovenskaBistrica #SlovenskeKonjice #Sodražica #Solčava #SrediščeObDravi #Starše #Straža #SvetaAna #SvetaTrojicaVSlovenskihGoricah #SvetiAndražVSlovenskihGoricah #SvetiJurijObŠčavnici #SvetiJurijVSlovenskihGoricah #SvetiTomaž #Šalovci #ŠempeterVrtojba #Šentilj #Šentjernej #Šentjur #Šentrupert #Šenčur #Škocjan #ŠkofjaLoka #Škofljica #ŠmarjePriJelšah #ŠmarješkeToplice #ŠmartnoObPaki #ŠmartnoPriLitiji #Šoštanj #Štore #Tabor #Tišina #Tolmin #Trbovlje #Trebnje #TrnovskaVas #Trzin #Tržič #Turnišče #Velenje #VelikaPolana #VelikeLašče #Veržej #Videm #Vipava #Vitanje #Vodice #Vojnik #Vransko #Vrhnika #Vuzenica #ZagorjeObSavi #Zavrč #Zreče #Žalec #Železniki #Žetale #Žiri #Žirovnica #Žužemberk #lokalnasamouprava