Članek
18. SEJA KOMISIJE ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Objavljeno Apr 08, 2024

Gornja Radgona, 5. april 2024 - Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je sestala v okviru Mednarodnega sejma lovstva in ribištva v Gornji Radgoni.

Državni svetniki so se seznanili s problematiko prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov, predvsem v obmejnem pasu, državljanom EU, ki nimajo stalnega oziroma začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, in državljanom tretjih držav. Komisija pri svojem delovanju nenehno poudarja pomen prehranske varnosti ter opozarja na nujnost zaščite kmetijskih zemljišč pred spremembo rabe in zaraščanjem ter njihovega ohranjanja v takem stanju, da je omogočena kmetijska pridelava in prehranska suverenost Slovenije. Smo namreč na repu EU držav kar se tiče kmetijskih zemljišč na prebivalstva. Imamo le 853 m2 kvadratnih metrov kmetijskih površin na prebivalca, da bi bili prehransko suvereni bi jih potrebovali približno 2.500 m2.

Komisija se je seznanila, da je Sklad Republike Slovenije v letu 2023 kupil 129 ha zemljišč v 10-kilometrskem obmejnem pasu, po povprečni ceni 1,45 EUR/m2. Sklad tudi v primeru, da gre za kmetijska zemljišča, ki se nahajajo v 10-kilometrskem obmejnem pasu, le-ta nakupuje v skladu z načelom gospodarnosti, kar pomeni, da ne odkupi vseh zemljišč, ki se na tem območju prodajajo. Komisija ugotavlja, da razprodaja zemlje tujcem na obmejnem območju poleg vprašanja prehranske varnosti izpostavlja tudi vprašanja nacionalno varnostnega in jezikovnega vidika. Komisija je poudarila potrebo po nacionalnem konsenzu na nivoju vlade, da se zaščiti kmetijska zemlja v Sloveniji, ki v obmejnem pasu terja še posebno zaščito in da se uvedejo posebne spodbude za slovenske kmete, ki to zemljo ohranjajo in obdelujejo. Komisija meni, da je treba pregledati podatke o obsegu prodaje kmetijske zemlje tujcem v zadnjih desetih letih, vzpostaviti je treba ustrezno zakonsko zaščito ter nadzirati špekulativne prodaje in zagotoviti več sredstev Skladu za nakup zemlje v obmejnem pasu.

Komisija se je seznanila tudi s problematiko razlaščanja zemljišč v lasti lovskih družin. Predstavniki Lovske zveze Slovenije so izpostavili problematiko razlaščanja oziroma »nacionalizacije« premoženja Lovskih družin, tudi premoženja, ki je bilo pridobljeno z nakupom, na podlagi 14. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Do sedaj je bilo izvedenih 13 primerov razlastitve in odvzetih 100 ha zemljišč, 160 primerov pa je na sodišču. Postopki se nanašajo na cca. 195 ha zemljišč. Ob tem lovci izpostavljajo, da se na teh zemljišč opravlja kompatibilna dejavnost in poudarjajo, da je uveljavljena rešitev sporna in da je nujno, da se zakon spremeni. Komisija je predlagala, da se organizira srečanje predstavnikov Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Lovske zveze Slovenije in Državnega sveta in se skuša poiskati ustrezne rešitve za obravnavano problematiko ter pripravi in vloži predlog spremembe zakona.

Foto: Eva Obreza/DS.

#drzavnisvet #ljubljana #Ajdovščina #Ankaran #Apače #Beltinci #Benedikt #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brezovica #Brežice #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #Cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #Divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolPriLjubljani #DolenjskeToplice #Domžale #Dornava #Dravograd #Duplek #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grad #Grosuplje #Hajdina #Hodoš #Horjul #HočeSlivnica #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #Izola #Jesenice #Jezersko #Juršinci #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kobarid #Kobilje #Komen #Komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kočevje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #Lenart #Lendava #Litija #Ljubno #Ljutomer #LogDragomer #Logatec #LovrencNaPohorju #LoškaDolina #LoškiPotok #Lukovica #Luče #Majšperk #Makole #Maribor #Markovci #Medvode #Mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju #MirenKostanjevica #Mirna #MirnaPeč #Mislinja #MokronogTrebelno #MoravskeToplice #Moravče #Mozirje #MurskaSobota #Muta #Naklo #Nazarje #NovaGorica #NovoMesto #Odranci #Oplotnica #Ormož #Osilnica #Pesnica #Piran #Pivka #Podlehnik #Podvelka #Podčetrtek #Poljčane #Polzela #Postojna #Prebold #Preddvor #Prevalje #Ptuj #Puconci #Radenci #Radeče #RadljeObDravi #Radovljica #RavneNaKoroškem #Razkrižje #RačeFram #RenčeVogrsko #RečicaObSavinji #Ribnica #RibnicaNaPohorju #Rogatec #RogaškaSlatina #Rogašovci #Ruše #SelnicaObDravi #Semič #Sevnica #Sežana #SlovenjGradec #SlovenskaBistrica #SlovenskeKonjice #Sodražica #Solčava #SrediščeObDravi #Starše #Straža #SvetaAna #SvetaTrojicaVSlovenskihGoricah #SvetiAndražVSlovenskihGoricah #SvetiJurijObŠčavnici #SvetiJurijVSlovenskihGoricah #SvetiTomaž #Šalovci #ŠempeterVrtojba #Šentilj #Šentjernej #Šentjur #Šentrupert #Šenčur #Škocjan #ŠkofjaLoka #Škofljica #ŠmarjePriJelšah #ŠmarješkeToplice #ŠmartnoObPaki #ŠmartnoPriLitiji #Šoštanj #Štore #Tabor #Tišina #Tolmin #Trbovlje #Trebnje #TrnovskaVas #Trzin #Tržič #Turnišče #Velenje #VelikaPolana #VelikeLašče #Veržej #Videm #Vipava #Vitanje #Vodice #Vojnik #Vransko #Vrhnika #Vuzenica #ZagorjeObSavi #Zavrč #Zreče #Žalec #Železniki #Žetale #Žiri #Žirovnica #Žužemberk #KomisijaKmetijstvo #MednarodniSejem #PrehranskeVarnosti #KmetijskaZemljisca #SkladSlovenije #NacionalnaVarnost #JezikovniVidik #LovskaZveza #SkladKmetijskihZemljisc