Članek
SESTANEK RRA GIZ NA TEMO DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ
Objavljeno Dec 12, 2023

Kranj, 12. december 2023 - Predsednik Državnega sveta Marko Lotrič se je v podjetniškem inkubatorju Kranj udeležil sestanka RRA GIZ na temo Dogovor za razvoj regij.


V razpravi je spomnil, da je Državni svet velik zagovornik občin, ki so blizu ljudem in so zato pomemben nosilec razvoja. Doprinos občin je viden na vsakem koraku – poraba sredstev je smotrna, vlaganja so zelo ciljna, občine vsak evro obrnejo vsaj dvakrat. »V Državnem svetu verjamemo, da bi bilo mogoče sistem lokalne samouprave še izboljšati, in sicer s formiranjem drugega nivoja lokalne samouprave, ki bi ga lahko dosegli z ustanovitvijo regij oziroma pokrajin,« je poudaril in pojasnil: »Zato si Državni svet tudi v tem mandatu prizadeva, da bi se približali uveljavitvi ustavne določbe. V ta namen deluje tudi Delovna skupina za pripravo pokrajinske zakonodaje. Sej delovne skupine se občasno udeležijo tudi predstavniki vseh treh reprezentativnih združenj občin (Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije) – in iz teh pogovorov razumem, da si občine želijo drugo raven lokalne samouprave, da ne bi potrebovale več za vsako stvar na več ministrstev in da se ne bi dogajalo, da je nek projekt načrtovan, na koncu pa zanj zmanjka denarja«.Za zagotavljanje trajnostne rasti in uravnoteženega razvoja vseh regij, tudi podeželja, je izredno pomembna tudi kohezijska politika. »Podpora je namenjena temu, da podeželska območja postanejo privlačna in vitalna kot življenjski prostor v smislu rasti in delovnih mest, pa tudi da se jih opremi s potrebno infrastrukturo, rešitvami mobilnosti in osnovnimi storitvami. Kohezijska politika v programskem obdobju 2021-2027 dodatno podpira podeželje tudi v obliki naložb za digitalni in zeleni prehod. Tri četrtine naložb kohezijske politike je namenjenih ciljem politike za pripravo regij, vključno s podeželjem, na dvojni prehod na pametno, digitalno, sodobno gospodarstvo in podnebno nevtralno, krožno gospodarstvo. Na ta način lahko kohezijska politika pripomore k zmanjšanju razvojnega zaostanka podeželja za mesti, ohranjanju poseljenosti podeželja in spopadanju z izzivi, kot so staranje prebivalstva in digitalizacija,« je spomnil.


Foto: Urška Habjan/DS.

#Državnisvet #KohezijskaPolitika #KohezijskaPolitika #LokalnaSamouprava #LokalnaSamouprava #MarkoLotrič #Podeželje #Podeželje #Pokrajine #Pokrajine #ljubljana #Ajdovščina #ankaran #apače #beltinci #Benedikt #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brezovica #Brežice #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolpriLjubljani #DolenjskeToplice #Domžale #Dornava #Dravograd #Duplek #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grad #Grosuplje #Hajdina #Hodoš #Horjul #HočeSlivnica #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #izola #jesenice #Jezersko #Juršinci #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kobarid #Kobilje #Komen #komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kočevje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #lenart #lendava #Litija #Ljubno #Ljutomer #LogDragomer #Logatec #LovrencNaPohorju #LoškaDolina #LoškiPotok #Lukovica #Luče #Majšperk #Makole #Maribor #Markovci #Medvode #mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju #MirenKostanjevica #Mirna #MirnaPeč #Mislinja #MokronogTrebelno #MoravskeToplice #Moravče #Mozirje #MurskaSobota #Muta #Naklo #nazarje #NovaGorica #Novomesto #Odranci #Oplotnica #Ormož #Osilnica #Pesnica #piran #Pivka #podlehnik #Podvelka #Podčetrtek #Poljčane #polzela #Postojna #Prebold #Preddvor #prevalje #Ptuj #Puconci #Radenci #Radeče #RadljeObDravi #Radovljica #RavneNaKoroškem #Razkrižje #RačeFram #RenčeVogrsko #RečicaObSavinji #Ribnica #RibnicaNaPohorju #Rogatec #RogaškaSlatina #Rogašovci #Ruše #SelnicaObDravi #Semič #Sevnica #Sežana #SlovenjGradec #SlovenskaBistrica #slovenskekonjice #Sodražica #Solčava #SrediščeObDravi #Starše #Straža #SvetaAna #SvetaTrojicaVSlovenskihGoricah #SvetiAndražVSlovenskihGoricah #SvetiJurijObŠčavnici #SvetiJurijVSlovenskihGoricah #SvetiTomaž #Šalovci #ŠempeterVrtojba #šentilj #Šentjernej #šentjur #Šentrupert #Šenčur #Škocjan #ŠkofjaLoka #Škofljica #ŠmarjepriJelšah #ŠmarješkeToplice #ŠmartnoobPaki #ŠmartnoPriLitiji #Šoštanj #štore #Tabor #Tišina #Tolmin #Trbovlje #Trebnje #TrnovskaVas #Trzin #tržič #Turnišče #Velenje #VelikaPolana #VelikeLašče #Veržej #Videm #vipava #Vitanje #Vodice #vojnik #Vransko #Vrhnika #Vuzenica #ZagorjeObSavi #Zavrč #zreče #Žalec #Železniki #Žetale #Žiri #Žirovnica #Žužemberk