Članek
PRIREDITEV OB ODPRTJU PRENOVLJENEGA DOMA STAREJŠIH OBČANOV DR. JANKA BENEDIKA
Objavljeno Dec 15, 2023

Radovljica, 14. december 2023 – Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Marko Lotrič se je udeležil prireditve ob odprtju prenovljenega Doma starejših občanov dr. Janka Benedika. Ob tej priložnosti je zbrane tudi nagovoril.


V nagovoru je spomnil, da je dolgoživa družba hkrati eden največjih civilizacijskih dosežkov današnjega časa in eden temeljnih družbenih izzivov 21. stoletja ter da moramo projekcijam, ki napovedujejo še nadaljnje staranje prebivalstva, slediti tudi pri prilagajanju trga dela, izobraževanja, socialne zaščite, bivalnega in delovnega okolja ter načrtovanju pokojninske in zdravstvene politike s posebnim poudarkom na dolgotrajni oskrbi.


Vodstvu doma starejših se je zahvalil, da kljub pomanjkljivostim sistemske ureditve, z načrtnim in kriznim vodenjem zagotavljajo dovolj kadra, da imajo lahko zasedene vse domske kapacitete ter da dodatno izvajajo še storitev pomoči na domu in socialnega servisa v treh občinah: v Radovljici, na Bledu in v Gorjah. »Vsakodnevno dokazujete, da se kljub mnogim sistemskim pomanjkljivostim, marsikaj da, če je volja. Ste eden od domov za starejše z dobro prakso, ki jo velja širše predstaviti. Seveda brez vizije direktorja in srčnosti sodelavcev to ne bi bilo mogoče,« je poudaril.


V nadaljevanju je predstavil tudi delo Državnega sveta. »Nad zakonodajo, ki se dotika socialnega varstva, v Državnem svetu bdi Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki redno obravnava tudi vse ostale zadeve, ki se nanašajo na delovna razmerja in pravice iz dela, trg dela, zaposlovanje in poklicno usposabljanje, socialno sporazumevanje in kolektivno dogovarjanje, varstvo otrok in družine, socialne zadeve, varstvo invalidov, varstvo starejših, vključno z dolgotrajno oskrbo in deinstitucionalizacijo, enake možnosti, varnost in zdravje pri delu, zdravstveno varstvo, zdravstveno zavarovanje in zdravstveno dejavnost, zdravstveno nego, javno zdravje, zdravila in medicinske pripomočke ter digitalizacijo v zdravstvu,« je povedal in dodal, da so se v DS s teh področij odvile tudi številne razprave v obliki posvetov. Zbranim je predstavil tudi prizadevanja DS, da bi se odpravila možnost, da se posamezniku, ki je postavljen pod skrbništvo, s sodno odločbo omejita aktivna in pasivna volilna pravica iz razloga nerazumevanja pomena, namena in učinkov volitev. V ta namen je v začetku decembra je Državni svet na redni seji potrdil zakonodajno iniciativo za spremembo Zakona o volitvah v Državni zbor v delu, ki se nanaša na volilno pravico oseb z intelektualno oviranostjo, težavami z duševnim zdravjem ali demenco.


Foto: Benjamin Beci/Fixmedia.

#Radovljica #December2023 #MarkoLotrič #DomaStarejšihObčanov #JankoBenedik #DolgoživaDružba #CivilizacijskiDosežki #DružbeniIzzivi #StaranjePrebivalstva #Državnisvet #ljubljana #Ajdovščina #ankaran #apače #beltinci #Benedikt #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brezovica #Brežice #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolpriLjubljani #DolenjskeToplice #Domžale #Dornava #Dravograd #Duplek #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grad #Grosuplje #Hajdina #Hodoš #Horjul #HočeSlivnica #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #izola #jesenice #Jezersko #Juršinci #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kobarid #Kobilje #Komen #komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kočevje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #lenart #lendava #Litija #Ljubno #Ljutomer #LogDragomer #Logatec #LovrencNaPohorju #LoškaDolina #LoškiPotok #Lukovica #Luče #Majšperk #Makole #Maribor #Markovci #Medvode #mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju #MirenKostanjevica #Mirna #MirnaPeč #Mislinja #MokronogTrebelno #MoravskeToplice #Moravče #Mozirje #MurskaSobota #Muta #Naklo #nazarje #NovaGorica #Novomesto #Odranci #Oplotnica #Ormož #Osilnica #Pesnica #piran #Pivka #podlehnik #Podvelka #Podčetrtek #Poljčane #polzela #Postojna #Prebold #Preddvor #prevalje #Ptuj #Puconci #Radenci #Radeče #RadljeObDravi #RavneNaKoroškem #Razkrižje #RačeFram #RenčeVogrsko #RečicaObSavinji #Ribnica #RibnicaNaPohorju #Rogatec #RogaškaSlatina #Rogašovci #Ruše #SelnicaObDravi #Semič #Sevnica #Sežana #SlovenjGradec #SlovenskaBistrica #slovenskekonjice #Sodražica #Solčava #SrediščeObDravi #Starše #Straža #SvetaAna #SvetaTrojicaVSlovenskihGoricah #SvetiAndražVSlovenskihGoricah #SvetiJurijObŠčavnici #SvetiJurijVSlovenskihGoricah #SvetiTomaž #Šalovci #ŠempeterVrtojba #šentilj #Šentjernej #šentjur #Šentrupert #Šenčur #Škocjan #ŠkofjaLoka #Škofljica #ŠmarjepriJelšah #ŠmarješkeToplice #ŠmartnoobPaki #ŠmartnoPriLitiji #Šoštanj #štore #Tabor #Tišina #Tolmin #Trbovlje #Trebnje #TrnovskaVas #Trzin #tržič #Turnišče #Velenje #VelikaPolana #VelikeLašče #Veržej #Videm #vipava #Vitanje #Vodice #vojnik #Vransko #Vrhnika #Vuzenica #ZagorjeObSavi #Zavrč #zreče #Žalec #Železniki #Žetale #Žiri #Žirovnica #Žužemberk