Članek
15. SEJA KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Objavljeno Jan 09, 2024

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na 15. seji obravnavala Ekonomski vidik omejevanja zasebne lastnine na kmetijskih zemljiščih in gozdovih in Predlog Evropske komisije Svetu EU za spremembo varstvenega statusa volkov iz "strogo zavarovane" v "zavarovano" vrsto.

Komisija v okviru svojega delovanja ves čas izpostavlja problematiko prekomernih in včasih tudi neupravičenih poseganj v zasebno lastninsko pravico na kmetijskih zemljiščih in gozdovih z različnimi okoljskimi ukrepi, ter z neustreznim upravljanjem s preveliko populacijo velikih zveri in tudi preštevilno divjadjo, ki povzroča škodo na kmetijskih zemljiščih in gozdovih. Ob tem pa lastniki, ki jim je na ta način omejeno razpolaganje s svojo lastnino niso deležni pravičnih odškodnin s strani države. Tovrstno omejevanje lastninske pravice povzroča veliko gospodarsko škod kot kažejo izračuni s katerimi je državne svetnike seznanil ekonomist Goran Živec. Komisija je pri poseganju v lastninsko pravico na kmetijskih in gozdnih zemljiščih izpostavila ustavno varstvo lastnine ter načelo sorazmernosti med omejitvami lastninske pravice in javnim interesom varstva narave, načelo pravičnosti in pravne varnosti. Komisija poudarja, da so razlaščeni lastniki oziroma lastniki omejeni v izvrševanju lastninske pravice upravičeni do pravične odškodnine – take, da pokrije dejanske izgube in škodo, ki jih lastniki nepremičnin utrpijo zaradi omejitev in ukrepov za varovanje okolja. Odškodnina mora biti ustrezna tudi v primeru škod, po preštevilni populaciji velikih zveri in divjadi na kmetijskih zemljiščih in v gozdovih. Komisija ugotavlja, da so nekatere omejitve lastninske pravice z vidika varstva narave nujne, vendar je zato potrebno dati pravično odškodnino. Zemlja je osnovno sredstvo za kmeta, ki mu zagotavlja vsakdanji kruh, ta pa večinoma v postopek sprejemanja ukrepov sploh ni vključen. Komisija je na splošno izpostavila problem nespoštovanja lastninske pravice, prekomerna omejevanja, ki so velikokrat celo škodljiva. Izpostavila se je tudi problematika načina sprejemanje pravnih predpisov in nikogaršnja odgovornost za nezmerne ukrepe, ki se kot taki izkažejo v praksi. Komisija je poudarila, da je pomembno, da se pri sprejemanju pravnih aktov ovrednotijo vse funkcije lastnine in se na ta način predvidi upravičen ukrepe. Komisija meni, da je treba omejevanje lastninske pravice na kmetijskih in gozdnih zemljiščih omejiti na minimum, kjer je to res nujno potrebno. Komisija predlaga, da se pripravijo ustrezne pravne podlage za izplačilo pravičnih odškodnin v primeru omejevanja lastninske pravice na kmetijskih in gozdnih zemljiščih. Komisija poudarja, da je treba pri pripravi pravnih aktov dosledno ocenjevati finančne posledice, ki jih predvideni ukrepi predstavljajo na način, da bo moč izplačati pravične odškodnine odškodovanim. Komisija bo na to temo v prihodnje organizirala posvet.Ob seznanitvi s Predlogom Evropske komisije Svetu EU za spremembo varstvenega statusa volkov iz „strogo zavarovane “ v „zavarovano“ vrsto. Komisija ni bila seznanjena s stališčem Vlade Republike Slovenije, ki ga bo zavzela na Svetu ministrov. Pojasnjeno pa je bilo, da je Slovenija že ob pristopu k mednarodni Bernski konvenciji sprejela pridržek k strogem zavarovanju volkov, zato bi bilo nekako smotrno rahljanje statusa zaščite v Habitatni direktivi, upoštevaje dejstvo, da je volk v Sloveniji v ugodnem stanju in da se beleži vedno več konfliktov, predvsem v obliki na rejne živali, ki jih ni vedno moč zaščititi z ukrepi kot so postavljanje ograj, pastirski psi in podobno. Ob tem je pomembno, da dobrobiti rejnih živali – paša ni moč udejanjiti ob hkratni zaščiti velikih zveri v takem obsegu kot je sedaj. Tudi stroka meni, da je pri dani populaciji odstrel nujen in efektiven. Komisija poziva vlado, da podpre odločitev Evropske komisije o nameri za spremembo s statusa zaščite volkov - iz strogo zaščitene vrste uvrstili v zaščiteno vrsto - in si prizadeva za čimprejšnjo spremembo Habitatne direktive v tej smeri. Le na tak način bomo moč ohraniti kmetovanje na področjih, kjer so prisotne preštevilne populacije velikih zveri – volkov, ki povzročajo velike škode in vodijo v opuščanje kmetovanja.

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je sprejela sklep, da bo skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije (Zbornico kmetijskih in živilskih podjetjih) soorganizira posvet z naslovom SLOVENSKA HRANA V JAVNIH ZAVODIH v ponedeljek, 12. februarja 2024, v dvorana Državnega sveta.

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se bo ponovno sestala v ponedeljek, 15. januarja 2024 in obravnavala nejasnosti glede odločitve o nadaljevanju Popisa košarice osnovnih skupin živil v letu 2024.

Foto in video: Benjamin Beci/Fixmedia

#EvropskaKomisija #gozdarstvo #Kmetijstvo #seja #Državnisvet #ljubljana #Ajdovščina #ankaran #apače #beltinci #Benedikt #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brezovica #Brežice #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolpriLjubljani #DolenjskeToplice #Domžale #Dornava #Dravograd #Duplek #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grad #Grosuplje #Hajdina #Hodoš #Horjul #HočeSlivnica #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #izola #jesenice #Jezersko #Juršinci #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kobarid #Kobilje #Komen #komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kočevje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #lenart #lendava #Litija #Ljubno #Ljutomer #LogDragomer #Logatec #LovrencNaPohorju #LoškaDolina #LoškiPotok #Lukovica #Luče #Majšperk #Makole #Maribor #Markovci #Medvode #mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju #MirenKostanjevica #Mirna #MirnaPeč #Mislinja #MokronogTrebelno #MoravskeToplice #Moravče #Mozirje #MurskaSobota #Muta #Naklo #nazarje #NovaGorica #Novomesto #Odranci #Oplotnica #Ormož #Osilnica #Pesnica #piran #Pivka #podlehnik #Podvelka #Podčetrtek #Poljčane #polzela #Postojna #Prebold #Preddvor #prevalje #Ptuj #Puconci #Radenci #Radeče #RadljeObDravi #Radovljica #RavneNaKoroškem #Razkrižje #RačeFram #RenčeVogrsko #RečicaObSavinji #Ribnica #RibnicaNaPohorju #Rogatec #RogaškaSlatina #Rogašovci #Ruše #SelnicaObDravi #Semič #Sevnica #Sežana #SlovenjGradec #SlovenskaBistrica #slovenskekonjice #Sodražica #Solčava #SrediščeObDravi #Starše #Straža #SvetaAna #SvetaTrojicaVSlovenskihGoricah #SvetiAndražVSlovenskihGoricah #SvetiJurijObŠčavnici #SvetiJurijVSlovenskihGoricah #SvetiTomaž #Šalovci #ŠempeterVrtojba #šentilj #Šentjernej #šentjur #Šentrupert #Šenčur #Škocjan #ŠkofjaLoka #Škofljica #ŠmarjepriJelšah #ŠmarješkeToplice #ŠmartnoobPaki #ŠmartnoPriLitiji #Šoštanj #štore #Tabor #Tišina #Tolmin #Trbovlje #Trebnje #TrnovskaVas #Trzin #tržič #Turnišče #Velenje #VelikaPolana #VelikeLašče #Veržej #Videm #vipava #Vitanje #Vodice #vojnik #Vransko #Vrhnika #Vuzenica #ZagorjeObSavi #Zavrč #zreče #Žalec #Železniki #Žetale #Žiri #Žirovnica #Žužemberk